Репликата

Централно място в експозицията на Музеен център „Тракийско изкуство в Източните Родопи“ заема копието на Александровската гробница. Реставраторите са възпроизвели в най-дребни детайли оригиналното съоръжение. Прецизно, в мащаб 1:1, са пресъздадени елементите на архитектурата и стенописите в гробницата. Допуснато е само едно отклонение от оригинала – ниският коридор е прекъснат в средата с цел да се облекчи достъпа на посетителите. Те могат да обходят цялата гробница отвън и да се запознаят с начина на градеж, прилаган от траките. Частично е възпроизведен и кожухът на съоръжението, чието предназначение е било да поеме част от огромния натиск на могилния насип и да облекчи конструкцията.

Абсолютно точно и с голямо умение са възпроизведени стенописите от оригинала. Тази великолепна съвкупност от рисунки е ценен източник на информация за живота и културата на тракийските народи. Копието дава една наистина вълнуваща възможност на посетителите да се докоснат до този забележителен символ на тракийското изкуство, да усетят полъха на една далечна епоха, да оценят уменията на древния майстор.

Автори на копието:
колектив: Владимир Цветков, проф. Валентин Тодоров, Григори Григоров и Елица Цветкова

Design © Support      Copyright © 2012 | All Rights Reserved