Yapay Doku

Bulgaristan Avrupa’nın en eski ülkerindendir. Yüzyılllarca süren tarihi boyunca yükseliş ve cefalı dönemlerden geçmiştir. Batı’yı ve Doğu’yu, Avrupa’yı ve Asya’yı birleştiren önemli bir kavşakta bulunan Haskovo şehri, Bulgaristan’ın bütün tarihini yansıtıyor.  Şehrin topraklarında en eski yerleşmeler Cilalı Taş Deviri’ne dayanıyor (M.Ö. V milenyum). Tarihteki uzun yolu tespit etmek için çok sayıda prehistorik, Trak, Roma, geç Antik ve Orta Çağ arkeolojik anıtları kanıtlanmaktadır.

Haskovo İl Tarih Müzesi 120 000 kültürel mirasın taşınabilen anıtını saklıyor, onların çoğu özel değerler taşımaktadır. Eşsiz seramik, taş, demir ve camdan yapılan prehistorik, Antik ve Orta Çağ eserleri, müzenin fonunda yer almaktadır.  En ilginç eserlerinden ikisi, Bulgaristan’da seyrek rastlanan Troyan tipinden bardaklardır (M.Ö. 1 yüzyıla dayanır). Onlardan biri bu müzenin sembolüdür. Yaklaşık 22 bine yaklaşan Antik ve Orta Çağ’dan son derece değerli sikke koleksyonu müzede görülebilmektedir. Yıllar boyunca, İl Tarih Müzesi bügünkü Haskovo ilinde bulunan 11 belediyede toplama, araştırma  ve metodolojik işleri yapmıştır.

Design © Support      Copyright © 2012 | All Rights Reserved