Odkrywca

Grobowiec obok wsi Aleksandrowo został odnależony w grudniu 2000r. przez zespół archeologów pod kierownictwem dr. Georgi Kitowa. Nazywany „Bułgarskim Indiana Jones” archeolog ten dokonuję jedne z najbardzej wzruszających odkryc dotyczących życia traków. Podstawowym celem jego zainteresowań jest odnajdywanie i badanie objektów archeologicznych z czasów antycznych i Dawnej Tracji. Wśród znależonych przez niego objektów kultowych traków są grobowiec obok wsi Strelcza, kompleks religijny -heroon obok wsi Staroseł, znależenie 673-gramową złotą maskę władcy trackiego, grobowiec cara Sewta III na wzgórzu Gołama kosmatka obok wsi Szipka i wielu innych.

Dr Georgi Kitow ukonczył historię na Uniwersytecie Sofiiskim, specjalizację historii sztuki w Leningradzie, pracował w Muzeum Archeologicznym. W 1977 r. otrzymuję stopień doktora nauk historycznych. Od 1992r. jest prezesem Walnego Zgromadzenia Muzeum Archeologicznego przy BAN. Zalożył i kierował od 1972r. ekspedycję badającą ślady traków na ziemiach bułgarskich-TEMP. Jest autorem ponad 200 publikacji związanych z życiem i religiją traków. Najbardzej popularne są - Trackie skarby obok wsi Walczedram (1978), Skarby władców trackich (1992), Dolina królow trackich (2002), Grobowiec Sewta (2004), Wstęp do archeologii trackiej (2002), Grobowiec obok wsi Aleksandrowo(2009).

Dr. Georgi Kitow odchodzi nagle 14. 09. 2008r. podczas prac wykopaliskowych we wsi Staroseł zostawijąc po sobie wspomnienia nieprzestannej pracy i dokonanych bezcennych odkryć.

Design © Support      Copyright © 2012 | All Rights Reserved