Trakowie

W I tys. p. Ch. trakowie są jednym z najbardzej mnogoludnich narodów w Europie. Podzileni na plemiona zajmuą oni wschodnią część Połwyspu Bałkańskiego i niektóre terytoria pólnocnozachodnej Azji Mnejszej. Wśród największych plemion są odrisy - w Tracji Południowowschodnej, besi - w Rodopach, geti-w rejonach Północnowschodnich, tribali - w dzisejszej Północno zachodnej Bułgarii, witini - w Azji Mnejszej. W żyznych dolinach Tracji jest rozwinęte rolnictwo, a w rejonach górskich przeważa chów zwierząt. Rozwinięte są również obróbka metali, garbarstwo, wydobywanie rud, garncarstwo, obróbka drewna. Wojna towarzyszyla im przez cale życie.

Najbardzej charakterystycznym i najbardzej poznanym zjawiskiem archeologicznym kultury trackiej są bogate pogrzeby w monumentalnych grobowcach na dużych wzniesieniach. W Bułgarii liczba grobowców trackich liczy pomiędzy 10 000 i 60 000. Jeden z największych znajduję się obok wsi Mezek, niedaleko Swilengradu. Swoimi małowidlami zachwycają grobowiec obok miasta Kazankak, wsi Swesztari, wsi Isperichowo obok wsi Aleksandrowo.

Skarby trackie odkrywane dzisiaj pokazują bogactwo arystokracji i rytuały religijne. Wyjąkowy jest skarb z miasta Panagjuriszte - 9 złotych naczyń bogato ozdobionymi kompozycjami z figur. . Największy skarb znależony dotychczas pochodzi ze wsi Rogożen - składa się z 165 srebrnych naczyń. Niewiele iłościowo - tylko 5 sztuk, ale wyjątkowo precyzjne są wykonane srebrne naczynia znależone obok wsi Borowo, obwód Ruse. Srebrne końskie ozdoby mające czekawe figury znależono w skarbach w Lukowit i Letnica.

Design © Support      Copyright © 2012 | All Rights Reserved